Project Description

תיאור הפרוייקט

תיאור כללי

שם הפרויקט: תחנות התת קרקעיות בקו האדום של הרכבת הקלה – מדידות לביצוע

מיקום הפרויקט: תל-אביב – יפו

תאריך העבודה: 2016-2019

שם הלקוח: סולל בונה

תיאור:

הקמת המערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב הינו פרויקט הנדסי בעל היקף עבודה ומורכבות גדולים. כמו בכל פרויקט של הנדסה אזרחית, ביצועו מחייב מדידה הנדסית שוטפת לאורך שלביו השונים. מדידות אילו מבוצעות על ידי גיאו-פוינט עבור הקבלן המבצע סולל בונה.

העבודות אותן מודדת גיאו-פוינט מבוצעות באזור הקו האדום, אשר יהווה את “עמוד השדרה” של מערכת התחבורה עתירת הנוסעים בגוש דן. אורך הקו 24 ק”מ, מהם 12 ק”מ במנהרה שנחפרת בימים אלה מתחת לפני הקרקע, מפורטל אליפלט שבנווה צדק בתל אביב ועד לפורטל שנקר בפתח תקווה הסמוך למחלף גהה. הקו האדום יכלול 34 תחנות, אשר 24 מהן תהיינה במפלס הקרקע ו-10 תת-קרקעיות.

סיפור הפרויקט:

גיאו-פוינט מבצעת מדידות ביצוע ב-5 תחנות הקו באופן יומיומי כאשר במשך כל השנה – 24/7. לצורך ביצוע מדידות אילו, הוקצו 2 צוותי שטח ומודדים מוסמכים במשרד. אלה נמצאים בתיאום פעולה שוטף ומלא מול הקבלן המבצע.

תיאור העבודה:

 1. קבלת תכניות לביצוע מהקבלן והכנת תוכניות סימון לצורך התוויה בשטח. התוויה זו מבוצעת עבור כלל האלמנטים ההנדסיים המתוכננים באתר. עם אלמנטים אילו ניתן למנות:
  1. קורות ראש
  2. כלונסאות
  3. קירות סלריים
  4. ברגים + זוויתנים
  5. סטראטים + וולרים
 2. מדידות לאחר ביצוע (as made) עבור הגורמים המפקחים על הקבלן.
 3. חישובי כמויות

גלריה