השירותים שלנו

המחלקה מתמחה בהקמת תשתית גיאודטית מדויקת לתכנון, לבנייה ולתכניות לצורכי רישום מקרקעין. המחלקה עוסקת בהקמת תשתית גיאודטית לצרכי תחבורה, פרויקטים תת-קרקעיים ומדידות מדויקות לצרכים מיוחדים. המחלקה משתמשת במכשירי מדידה מתקדמים ובהם: סורק לייזר ידני, מדי טווח אלקטרוניים, מאזנות לייזר, מאזנות אופטיות ועוד. ברשותנו GNSS חדשניים, מאזנות דיגיטאליות וטוטל סטיישן בדיוק גבוהה. מערכות המחשוב בחברה כוללות תוכנות מדידה, חישוב, שרטוט ועריכה לטיוב הנתונים הגולמיים ולהפיכתם למידע שימושי.

שירותי המחלקה בתחומי ההנדסה הגיאודטית והפוטוגרמטריה:

לחברתנו ניסיון רב בקידום כל שלבי הפרויקט משלב התכנון, רישוי ובנייה ועד הפיקוח. תיאום התכנון מתבצע ע”פ פרוגראמה המבוססת על דרישות הלקוח, צרכי הפרויקט ותנאי השטח. אנו רואים בהדמיות המחשב כלי אינטראקטיבי המאפשר ללקוח ראייה כוללת של המבנה בכל אחד משלבי התכנון. היתרון הבולט של החברה : שילוב ותיאום צמוד בין כל הגורמים המטפלים בפרויקט תחת קורת גג אחת מה שיוצר איכויות ביצוע גבוהות, עמידה בלוחות זמנים, קידום והשלמת הפרויקט לשביעות רצון לקוחותינו.
מדידות ומיפוי לצורך שימור מבנים נעשים בתקנים מחמירים ביותר.
הניסוח הגיאומטרי-אנליטי של המבנה הישן והאפשרות לשחזרו למצבו החדש וללא טעות, דורשת מיומנות ואיכות מדידה ברמה הגבוהה ביותר. כל סטייה מהמודל הבנוי המקורי, יגרום להעתקה בלתי נכונה של המבנה החדש.
קביעת גבולות אמיתיים אמינים ונכונים הם הבסיס לכל פרויקט הנדסי, ושמירה על איכות המדידה תימנע בעתיד תביעות וסיבוכים מיותרים מול בתי המשפט. דיוק בקביעת הגבולות המדויקים של החלקה הוא נושא מורכב אשר דורש מיומנות וניסיון רב מהמודד המוסמך.
הצעד הראשון לקראת הגשת בקשה להיתר בנייה, הינו הגשת מפה טופוגרפית עדכנית של אתר הבנייה בשלב זה נדרש דיוק קריטי – כל קו הרשום במפה, מחייב מבחינה משפטית.
כל סטייה או שגיאה עלולה לגרור הפסד כספי, תביעות משפטיות מתישות ועוגמת נפש. המפה תוגש בקובץ ממוחשב ובשלושה העתקים, והיא תיערך ותיחתם על ידי מודד מוסמך. המפה הטופוגרפית תכלול את הפרטים הנדרשים ותיערך בהתאם למפורט בחוק התכנון והבנייה ובהתאם לתקנות המדידה. בשנת 2006 נכנסה לעבודה מערכת מבא”ת (מבנה אחיד לתוכניות) – מערכת המבצעת האחדה במידע הגיאוגרפי. המערכת אשר נתמכת על ידי משרד הפנים, מכילה מאגר תוכניות מפורטות מקומיות (ת.ב.ע) וארציות, אשר מבוססות ונערכות באותן שכבות המוגדרות מראש.
לחברתנו ניסיון רב בהכנה של מאות מפות שכאלו.
הכנת תשריט הכולל לוחות שטחי הפקעה, אשר  הופך להיות מסמך חוזי – משפטי, אשר על בסיסו מחושבים ערכים כספיים בשטחי ההפקעה לצורך השבחה או הפקעה של רשות מקומית או ממשלתית. זאת עבור אישור תב”ע חדשה, פרויקטים של תשתיות לאומיות או הפקעה ע”י רשות מקומית. לחברתנו ניסיון רב בבצוע תשריטי הפקעות בקטעים הצפוניים של כביש 6.
לצורכי רישום בטאבו כל קרקע שלא עברה את תהליך ההסדר (רישום ראשוני) או קרקע שנערכים בה שינויים בגבולות הגושים והחלקות יש לערוך עבורה תצ”ר. קביעת גבולות בתוכניות רישום, במקרים שיש צורך לעשות “רפרצלציה” תיקון ומתבססות על חלקות שנמדדו בעבר, הופכות להיות מורכבות ביותר, ודורשות ממודדים מוסמכים מיומנות וניסיון רב. תאום של מפות לצורך רישום הינו מורכב במיוחד, בשל הסטיות בחישובים אשר מתגלות בתוכניות, שנערכו ונמדדו בתקופה בהן המכשור היה פחות מדויק. התצ”ר עובר מספר שלבים של ביקורת החל מאישור של אחת מוועדות התכנון (מקומית, מחוזית, ארצית) על מנת לוודא שהתוכנית לא סותרת תוכנית בניין עיר או תוכנית מתאר מחוזית או תוכנית מתאר ארצית ועד בדיקת מודד מבקר מטעם מפ”י.
גיאו-פוינט מבצעת שירותי מדידה באמצעות טכנולוגיה חדישה המבוססת על לייזר. הטכנולוגיה מאפשרת סריקה יסודית של המשטח וקבלת דיוק מרבי עד רמת המיקרומטר והפקת חתכים וחזיתות מפורטים. דבר המאפשר חסכון בזמן וכסף. זאת מתבצע עבור סקרי שימור אדריכלי, לצרכי תכנון, הפקת מודלים תלת ממידיים ועוד.
החברה מספקת שירותי יעוץ וייצוג בבית משפט בנושא מדידה מיפוי ורישום מקרקעין ללקוחות פרטיים, ממשלתיים ומוניציפליים.
היכולת לקשר בין תוצרי המיפוי השונים לבין המרחב אותו הם מתארים, מושתתת על רשת של נקודות בקרה קרקעיות, הפזורות במרחב העבודה ואשר מיקומן ידוע ומוסכם. רשת נקודות הבקרה מספקת אמצעי עיגון מרחבי, המאפשר קישור בין תוצרי המיפוי השונים לבין נתוני התכנון ההנדסי בהם הם תומכים. רשתות הבקרה המודרניות הינן רשתות תלת-מימדיות המתארות את מיקומן המדוייק של הנקודות-אופקית ואנכית. הפתרון הדיפרנציאלי מתגבר על חלק ניכר מהשגיאות שנובעת מהשפעת הטרופוספרה, יונוספרה ושגיאות מסלולי הלוויינים ותורם בכך לשיפור והתייעלות במישור העבודה בשטח.

למודדי גיאו-פוינט נסיון בהקמתן של רשתות בקרה גיאודטיות אופקיות ואנכיות באמצעות כלי מדידה מגוונים כגון GPS מדידות קרקעיות ואיזון מדוייק. צוות החברה מתמחה בהקמתן של רשתות גיאודטיות מקומיות לצורך פרויקטים הנדסיים, קדסטר, ביסוס לפוטוגרמטריה ואורתופוטו. בנוסף מספקת החברה שירותים לאיתור של נקודות בקרה ידועות שהתיישנו או הושחתו, קשירתן מחדש לרשתות קיימות וביצוע כיול של נקודות אלו מול מערכות גיאודטיות שונות.