Project Description

תיאור הפרוייקט

שם הפרוייקט: מדידות עבור רשות שדות התעופה בישראל

מיקום הפרוייקט: כל שדות התעופה האזרחיים ומעברי הגבול היבשתיים בישראל.

תאריך עבודה: 2014-2019

שם הלקוח: רשות שדות התעופה בישראל, חטיבת תכנון והנדסה

תאור:

רשות שדות התעופה בישראל מנהלת מתחזקת ומפתחת את כל שדות התעופה האזרחיים בישראל וכן את מעברי הגבול היבשתיים. במסגרת זאת חטיבת התכנון וההנדסה של הרשות נדרשת לבצוע מדידות מדוייקות כתנאי פתיחה וכן ללווי כל פרויקט הנדסי שבאחריותה.

סיפור הפרויקט :

חברת גיאו-פוינט, כחברת בת של אופק צלומי אוויר, מלווה את רשות שדות התעופה במדידות הנדסיות שונות במשך שנים תחת חוזה מסגרת ארוך טווח. במסגרת זאת גיאו-פוינט מעמידה לרשותה כלים טכנולוגיים מהמתקדמים בענף הכוללים סריקות לייזר, מדידות מרחפן ועוד.

 

תאור העבודה:

  1. בצוע תצ”רים.
  2. מדידת מטרות קבועות לצורך בדיקת דפורמציות.
  3. תוכניות מצב קיים לצורך תכנון.
  4. מדידות לצורך היתר בנייה.
  5. הטוויות וסימונים למינהם.
  6. בניית רשת בקרה תלת מימדית.
  7. מדידות פנים במכשור לייזר מתקדם.