Project Description

שם הפרוייקט: מדידות לצרכי שימור ותכנון תיירותי לפארק קצרין

מיקום הפרוייקט: כמה מאות מטרים מזרחית לישוב קצרין, לאורך דרך מספר 9088

תאריך עבודה: 2015

שם הלקוח: החברה הממשלתית לתיירות

תאור:

קצרין העתיקה הייתה ישוב יהודי שהתקיים בתקופת המשנה והתלמוד בין המאות ה-2 עד ה-7 לספירה. היישוב נהרס ברעידת האדמה של שנת 749 לפני כ-1370 שנה. בליבו של הפארק בית כנסת עתיק יפה ומיוחד, בית הכנסת המפואר נבנה בתחילת המאה ה-6. הבניין המפואר יכול היה להכיל למעלה מ-200 איש, המבנה היה דו קומתי בעל שער מפואר בחזית וקשת מעליו. כיום נחפרה רק כעשירית מהעיר העתיקה ועלה הצורך בקבלת תמונת מצב לצורך תכנון פיתוח האתר.

סיפור הפרויקט :

גיאו-פוינט בצעה מדידות לצרוך הכנת תוכנית לפיתוח הפארק בעזרת שילוב טכנולוגיות חדישות, הגענו לתוצאה של קבלת תמונת מצב מלאה של האתר, לצורך המשך פיתוחו.

תאור העבודה:

  1. אספקת תוכנית מצבית מפורטת 1:100 .
  2. סריקת לייזר לכל האתר ואספקת מודל תלת מדדי הפארק כולו כולל שרידי בית הכנסת.
  3. מיפוי חזיתות וחתכים.