Project Description

שם הפרוייקט: מדידת GNSS לצרכי מעקב גיאודינמי מתמשך

מיקום הפרוייקט: כל ישראל

תאריך עבודה: 2015

שם הלקוח: המרכז למיפוי ישראל

תאור:

הרשת הגיאו-דינמית של ישראל הוקמה במטרה לעקוב אחר תנועות של קרום כדור הארץ ולשמש כרשת בקרה ראשית למדידת מדינת ישראל. היא תוכננה ונבנתה בתחילת שנות ה-90 ע”י המרכז למיפוי ישראל והמכון הגיאולוגי. מיקום הנקודות נובע משיקולים גיאולוגיים, כך שלרשת תהייה יכולת לעקוב אחר תנועות ודפורמציות באזורי שבירה ידועים בעזרת יצירת שדה מהירויות של נקודות הרשת על סמך מודל גיאולוגי של תנועתן.

סיפור הפרויקט :

גיאו-פוינט בצעה מדידות מדויקות באמצעות מקלטי GNSS לשם מעקב אחר תזוזות גיאו-דינמיות  תלת ממדיות מתמשכות של כ-160 נקודות בכל רחבי ישראל. כל נקודה נמדדת לאורך שעות רבות במפרט הנדסי תוך בקרה קפדנית על היציבות הגיאו-טכנית של האנטנה לאורך זמן רב.