Project Description

תיאור הפרוייקט

איתור, מדידה והטמעת תשתיות מים וביוב במערכת GIS

מיקום הפרויקט: נתניה

תאריך עבודה: 2015. צפוי להסתיים ב-2018

שם הלקוח: סיסטמטיקס טכנולוגיות

תיאור:

תאגידי מים וביוב, על פי רוב, הינם הגופים האחראיים על אספקת המים והובלת הביוב בישראל. מי נתניה הינו הגוף האמון על מתן שירותים אילו בעיר נתניה, עבור כ-220 אלף צרכנים. לצורך שליטה וניהול שירותים אילו, הוקם בתאגיד בסיס נתונים מרחבי המכיל את כל המידע התאגידי, אשר מתופעל באמצעות מערכת מידע גיאוגרפית (GIS). רמת הדיוק ושלמות המידע בבסיס הנתונים אינם אחידים וכולל אזורים נרחבים ללא נתונים ברמת דיוק הנדסית. לאור זאת, הוחלט בתאגיד על ביצוע מדידות הנדסיות לתשתיות המים והביוב באזורים הבעייתיים והטמעתם ב-GIS הארגוני.

סיפור הפרויקט:

מחלקת ה-GIS של גיאו-פוינט אמונה על ביצוע הפרויקט. צוותי המדידה שלרשותה, מנוסים בתחום איתור תשתיות ובפרט בתחום הגישוש האלקטרומגנטי. הם בעלי הבנה עמוקה בעקרונות הפיסיקאליים של שדות אלקטרומגנטיים, ומנוסים גם במקרים מורכבים בהם לא ידוע היכן התשתית מתחילה ומסתיימת. מצוידים במקלטים ומשדרים מתוצרתSUBSITE  ארה”ב,וכן DITCHWITCH. גיאו-פוינט אחראית על המדידה, האיסוף, עריכה וקליטת הנתונים למערכת GIS. כל זאת תוך בקרת איכות קפדנית, אינטגרציה של מידע ממקורות שונים ופורמטים הנדסיים או מסדי נתונים שונים, תוך כדי הצגת תוצרי ביניים ובקרה אל מול התאגיד. אורך תשתיות שנמדד: כ-180 ק”מ ביוב וכ-100 ק”מ מים.

התעוד מאפשר מעבר ממספר מצומצם של בעלי זכרון ליצירת זכרון ארגוני מבוסס בסיס מידע זמין, מתפתח ומנוהל.

מידוּל הרשת מרמת המתאמים בצנרת ועד למתקנים הנדסיים לניהול מלאי/מצאי. מידוּל הקשרים בין האובייקטים ברשת, מידוּל זרימה ופתרון הרשת.

ניהול התשתית בעזרת רשת חכמה מאפשר לתאגיד תיעוד מצאי ופילוח לפי סטטוס, גיל הצנרת, אמינות המידע ורמת הדיוק. כמו כן ניתוחי מציאת מגופים קרובים, חתכי רוחב לרשת הביוב וסימולציית זרימה שונות.

תיאור העבודה:

  1. איתור תשתיות מים תת-קרקעיות באמצעות מכשיר אלקטרומגנטי מיוחד. מדידה, אפיון ותיעוד (צילום) אביזרי מים עיליים.
  2. איתור, מדידה, אפיון ופתיחת שוחות ביוב. מדידת רום תחתית השוחות וכיוון הכניסה ויציאת צינור הביוב, מאפשר את הבנת נתיב הזרימה ברשת הביוב ובנייתה כרשת מדרגית ומקושרת.
  3. מדידה התשתיות באמצעות מכשירי מדידה הנדסיים ברמת דיוק של מספר סנטימטרים בודדים.
  4. אפיון הממצאים לפי מפרט ייעודי ללקוח.
  5. קליטת הנתונים באמצעות צוות GIS מיומן בעל ניסיון רב עם רשתות מים וביוב.
  6. הפקת תוצרי ביניים ללקוח ולאנשי השטח.
  7. תיאום כניסה לחצרות אל מול תושבים.
  8. תיאום עבודות מורכבות הדורשות חסימת כבישים ועבודה בלווי משטרה.